Změna datumu k Rallysprint IV 2013 / Change of date for Rallysprint IV 2013

29.03.2013 15:37

 

Změna v kalendáři RBR Rallysprint Tour 2013 – Rallysprint IV 2013

 

 

 

Technika je technika a pokud si postaví hlavu, nejde jí poručit. A tak z důvodu toho, že pořadateli tohoto sprintového seriálu před nedávnem ,,odešel,, PC, kde byly všechny duležité data o RBR Rallysprint Tour 2013, do věčných lovišť, se posouvá termín závodu Rallysprint IV 2013, z původně 8.4.2013 do 14.4.2013 na nové datum, a to 15.4.2013 do 21.4.2013. Pořadatel se tímto tedy i zároveň omlouvá a dodává: ,,Jelikož chceme, aby tento seriál byl pro jezdce tím nejlepším, tak jsme se rozhodli pro posun čtvrtého klání o jeden týden dopředu. Je to z toho důvodu, že nám počítač zkolaboval a tudíž veškeré potřebné věci k tomuto seriálu a nechceme nic dělat ,,na koleni,, a tak tedy tento čas od třetího závodu po čtvrý, věnujeme obnovení této ,,databáze,, tak aby vše souhlasilo. Děkujeme za pochopení a přejeme jezdcům ty nejlepší časy na Rztách“

 

 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Change in calendar for RBR Rallysprint Tour 2013 – Rallysprint IV 2013

 

 

 

Technique is technique, and if it put its head, nobody can command it. And due to the fact that the organizers of this sprint series have broken the PC, where were all the important data on RBR Rallysprint Tour 2013 to the happy hunting grounds, moves term race Rallysprint IV 2013, originally from April 8, 2013 to April 14, 2013 on the new date, and April 15, 2013 to April 21, 2013. Organizer hereby therefore also apologizes and adds: 'Since we want this show was the best for the drivers, so we decided to move fourth tournament one week in advance. It is for this reason that we have collapsed the computer and therefore, all things necessary for this series, and we do not want to do anything on my knee, and so, therefore, this time from the third race for the fourth time, we restore this database, so that all agreed. Thank you for your understanding and we wish you have the best times on SS"