Remízy v bodování / Draws in scoring

04.03.2013 23:28

 

 

Remízy v bodování:

RBR Rallysprint Tour 2013 má již odjety dva podniky a my se teď podíváme na skupiny a jezdecké bodování  v tomto seriálu.

Lídra ve skupině WRC máme Kubíniho Vladimíra, který se svým vozem Citroen C4 WRC 2008 získal zatím 18 bodů, které získal za třetí místo v prvním závodu a plný počet desíti bodů v druhém závodě. Na druhém místě nám nastala tzv. remíza, kde se stejným počtem dvanácti bodů jsou Mareš David a Karel Schamberger (mladší). Na čtvrtém místě je Tomeček Libor s vozem Citroen Xsara WRC 05 a bodovým ziskem 10. Starší z rodu Schambergerů, Karel, je se svým vozem Subaru Impreza WRC S14 zakoupeným od holandského týmu, na pátém místě se ziskem šesti bodů za oba závody. Šesté místo s třemi body patří Kolářovi Lukáši, který sedlá Ford Focus RS WRC z roku 2006.

Skupina produkčních vozů, nám nabídla hned dvě remízy. A to když na prvním místě ,,stojí,, Šopik Mira a Vašíček Michal s osmnácti body a oba dva jedoucí na stejném voze Mitsubishi Lancer EVO 9. Druhá remíza je na bedrech Dušana Mikulce a Kusého Martina, a to s bodovým ziskem šesti bodů. Dušan jede na voze Subaru Impreza N14 s dílem Uspenski Rally Technika a Kusý Martin taktéž s devátou evolucí od Mitsubishi.

Nadpis článku neodpovídá skupině S2000, kde máme seřazené jezdce následovně. První místo s celkovým počtem bodů 20, drží Večeřa Lukáš. Ztrátu šesti bodů na prvního, se bude snažit umazat Šopík Jarda a třetí je Artemeiev Iliyia s bodovým ziskem osmi bodů za oba závody. Čtvrté místo patří Slanému Mirovi se čtyřmi body. Všichni bodovaní jezdci jedou na vozech stejné značky, a to Ford Fiesta Mk.VI S2000.

Remíza také neodpovídá ve skupině S1600, kde máme jasně dané první až čtvrté místo. V této skupině vede s dvou bodovým náskokem Kharlanov Ruslan a vozem Opel Corsa S1600 a jeho celkový součet bodů činí rovných 18. Druhý je tedy s bodovým součtem 16, Zbranek Lukáš a vozem Suzuki Swift S1600. Sabados Anton s vozem franzouzské značky Citroen C2 S1600 pak ztrácí na prvního Ruslana deset bodů a čtvrtý Žoužal Honza s vozem VW Polo S1600 a ztrátou 14 bodů na prvního.

Dvě vyjímky z názvu Remíza v bodování znovu ,,uplatnila,, skupina A8, kde máme na prvním místě dělící se dva jezdce s celkovým počtem desíti bodů. Jsou jimi Vondra Jan a Strejt Michal.První jmenovaný jede na voze Toyota Celica St.205 a druhý jmenovaný Michal na voze Mitsubishi Lancer EVO 6. Další v této skupině a zatím posledním je Novosad Rosťa taktéž s vozem Toyota Celica St.205 a bodovým součtem osm.

 

Jak to dopadne po třetím závodě, kde se tentokrtáte celý cirkus přesune na 100% šotolinové rychlostní zkoušky, můžete průbežně sledovat na live výsledcích na https://rbr.onlineracing.cz od 11.3.2013.

 

 

Draws in scoring:

 

RBR Rallysprint Tour 2013 has two races behind and we look how it seems in each group.

Leader in WRC group is Kubini Vladimir, who with Citroen C4 WRC 08 have 18 points, which are for the 3rd place in first race and full 10 points from the second race. And there is the draw in second place. The same points have two drivers. Mares David and Karel Schamberger with 12 points. On the 4th place is Tomecek Libor with Citroren Xsara WRC 05 and 10 points. The oldest from Schamberger family, Karel is with his own Subaru Impreza WRC S14 2008 purchased from the Dutch team, on the 5th place with 6 points for both races. The sixth place is for Kolar Lukas, who is on Ford Focus RS WRC 06 with 3 points.

Production cars group, has two draws. First draw is on the first place Sopik Mira and Vasicek Michal with 18 points and both drives the Mitsubishi Lancer EVO 9. The second draw is on Dusan Mikulec and Kusy Martin with 6 points. Dusan has the Subaru Impreza N14 from Uspenski Rally Technika and Kusy Martin with ninth evolution of Mitsubishi.

Title of this article is not for the S2000 group. First place is for Vecera Lukas with 20 points. The loss of 6 points to first driver will be rub out Sopik Jarda and the 3rd is Artemiev Iliya with 8 points from both races. The 4th place is for Slany Mira with 4 points. All of this drivers in this group have the same car and it is Ford Fiesta Mk.VI S2000.

The draw is not for the S1600 group too. We have on the first place Kharlanov Ruslan with Opel Corsa S1600 and his scoring are 18 points. The second place is for Zbranek Lukas with 16 points with Suzuki Swift S1600. Sabados Anton with French car Citroen C2 S1600 is loosing 10 points to the first Kharlanov. Than on the 4th place is Zouzal Honza with VW Polo S1600 and loss about 14 points to the first.

Two exeptions of the title of this articles is for A8 group too. We have two riders on the firts place with 10 points. There are Vondra Jan and Strejt Michal. First is for Toyota Celica St.205 and the second Michal is for Mitsubishi Lancer EVO 6 for A8 group. Next in this group is Novosad Rosta with Toyota Celica St.205 too and with 8 points.

How it will be after next race, now on all gravel stages, you can see at https://rbr.onlineracing.cz from the 11th March of 2013.