Po letní pauze ... / After summer break ...

04.09.2013 16:02

Po letní pauze ...

 

... a pozdě! Máme za sebou letní pauzu a dle kalendáře se měl točit náš kolotoč zase od 2.9. Je 4.9. a nic se neděje. Proč? A také pár otázek na mailu, zda se pojede. Odpovíme tedy zde. Jednoduše a stručně - pokračujeme. Dobře teďka formálně :) Velká omluva všem jezdcům, ale léto bylo pro nás pořadatele celkem nabité a stále to nekončí, práce, rodina, práce, rodina..., jenomže náš seriál chtějí jezdit jezdci, kteří o něco bojují a chtějí vyhrávat. RBR Rallysprint Tour 2013 tedy pokračuje a další závod se pojede s týdením skluzem. Doufám, že nás neopustíte a budete dále našimi věrnými. 

 

Děkuji a už za chvíli bude na rbr.onlineracing.cz, vidět rallysprint s číslem 7. 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

After the summer break ...
 
... and late! The summer break is over and according to the schedule should revolve our carousel again by 2.9 It is 4.9 and nothing happens. Why? And a few questions from you, if we are going to continue. So to answer here. Simply and succinctly - continues. Well now I formally :) big apology to all drivers, but summer was for us organizers total charged and it still does not stop, work, family, work, family ... But our Tour want to go drivers, who are fighting for something and want to win. RBR Rallysprint Tour in 2013 therefore continues and next race will go with week time slip. I hope you will not leave us and will continue our faithful.
 
Thank you and will be soon rallysprint with number 7 on rbr.onlineracing.cz