Mix povrchů pro spestření.../Mix of surface for variegation...

06.06.2013 20:07

Mix povrchů pro spestření...

 

 

...teda možná. Záleží na každém jezdci, zda tuhle variantu tzv. ,,bere,, nebo ji odmítá. Pořadatelé šestého závodu, ale tento možná problém neřeší, protože rally je rally a ne žádná procházka růžovým sadem. Podívejme se tedy, co nám šestý podnik naší Tour přinese. 

 

Dle harmonogramu zveřejněného pořadatelem, se nám naskýtá pohled na rozdělení celého podniku do tzv. tří sekcí, přičemž první je asfaltová. Tato sekce obsahuje čtyři rychlostí zkoušky oddělené 5-ti minutovým servisem, který slouží pouze na výměnu pneu. Jde o dvě rychlostí zkoušky, které jsou velmi těžké a zrádné. Po absolvování této asfaltové pasáže, následuje hodinový servis a prodleva skoro hodiny a půl k tomu, aby se diváci mohli přemístit na šotolinové zkoušky. Druhá sekce, tedy šotolina, se opět pojede na dvou testech po dvou průjezdech a znova tyto pasáže budou rozděleny 5-ti minutovým servisem na výměnu pneu. Třetí sekce pak obsahuje závěrečnou superspeciálku, která střídá jak asfalt, tak i šotolinu. Stane se tak po 30-ti minutovém servisu. Poslední zkoušku by ovšem neměli soutěžící podcenit, protože ikdyž se jedná o superspeciálku, tak tato je velmi těžká a zrádná, a není tomu jinak i v lesních pasážích. Cílovou rampou, pak posádky přejedou okolo 18 hodiny večerní. 

 

Startovní listina obnáší všechny favority, kteří se budou chtít poprat o nejvyšší příčky. Podívejme se nyní na to, kdo by zde neměl chybět. 

Ve skupině WRC je to první trojka, která se nahání jako kočka s myší. Kubini Vladimír, šlechtic Schamberger Karel mladší a Tomeček Libor. Tito jezdci mají mezi sebou 2-4 body a tak se dá očekávat velká bitva o první pozice. Ve skupině N4 to má velice dobře rozjeté Vašíček Michal, který vede s náskokem 8 bodů před Šopíkem Mirou. S2000 má také své favority a jsou jimi: Večeřa Lukáš, Šopik Jarda a Artemiev Iliya (všichni Ford Fiesta S2000). Ve skupině S1600 výsledky jasně hovoří pro Lukáše Zbranka a tento velmi talentovaný jezdec prohání a nějaké ty ,,wrcaře,,. V ,,á osmičkách,, je to boj mezi Rosťou Novosadem a Strejtem Michalem, ovšem posledních pár závodů jede pouze Ros'ta, doufejme, že se ostatní v této skupině přidají. 

 

Sledujte na rbr.onlineracing.cz od 10.6.2013

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Mix of surface for variegation...

 

 

 

....so maybe. It depends on each driver, whether this variant called, takes, or rejects it. Organizers of sixth race this may not solve the problem because the rally is a rally not the cakewalk. Let's look at what will sixth round of our Tour will bring.
 
According to the schedule published by the organizer, we can get a view of the competition into the three sections, the first of which is tarmac. This section contains four separate tests at the 5-minute service, which service is only to change tires. It is a two speed tests that are very difficult and treacherous. After completion of the asphalt sections, followed by a delay of 60minutes service for almost an hour and a half to make spectators able to move on the gravel tests. The second section, is gravel, again go to two tests after two passages and again these passages are divided into 5-minute replacement service tires. The third section then provides the final Super Special, which turns both asphalt and gravel. This will be the 30-minute service. The last test but would not underestimate competitors, because even though it is a Super Special, so this is a very difficult and tricky, and it is not otherwise in the forest passages. Finish line, the crew will pass around 18 pm.
 
Start list involves all the favorites, who will want to fight for the top positions. Let's look at who should not be missed here.
In the group WRC is the first three, which is like a cat chasing a mouse. Kubini Vladimir, noble Schamberger Karel younger and Tomeček Libor. These drivers are between 2-4 points behind and we can expect a big battle for the first position. In the group N4 it is very well run for Michal Vasicek, who leads by a margin of 8 points before Šopík. S2000 also has their favorites and they are: Vecera Lukas, Šopík Jarda and Artemiev Iliya (all Ford Fiesta S2000). In the group of S1600 results clearly speak for Luke Zbranek and this very talented driver chases and some ones wrcguys. In A8 group is a struggle between Rosťa Novosad and Strejt Michael, but the last couple of races goes only Ros'ta, hopefully the others in the group will added.
 
Watch on rbr.onlineracing.cz from Jun 10, 2013